Senin, 17 Oktober 2011

20 sifat Allah yang wajib diketahui


1.    20 sifat ALLAH yang wajib diketahui AL :
     Wujud                                 ( Ada )
2.    Qidam                                 ( Terdahulu )
3.    Baqo`                                  ( Kekal )
4.    Mukholafatu Lil Hawadisi   ( Tak Sama dengan Makhluk-NYA )
5.    Qiya Muhu Binafsihi        ( Berdiri dengan Sendiri )
6.    Wahdaniyah                       ( Esa / Satu )
7.    Qudrat                                 ( Kuasa )
8.    Irodah                                 ( Berkehendak )
9.    Ilmu                                    ( Mengetahui )
10.  Hayaat                               ( Hidup )
11.  Sama                                  ( Mendengar )
12. Bashor                               ( Melihat )
13.  Kalam                                ( Berkata – kata )
14.  Qoodirun                           ( Yang memiliki sifat Qudrat )
15.  Muriidun                            ( Yang memiliki sifat Iroodah )
16. ‘Alimun                              ( Yang mempunyai Ilmu )
17. Hayyun                               ( Yang Hidup )
18. Samii’un                             ( Yang Mendengar )
19. Bashirun                            ( Yang Melihat )
20. Mutakallimun                    ( Yang Berkata – kata )                                                              

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Cari Blog Ini